Wie is psychis? Behandeling Problemen Psychologisch onderzoek Contact
Somberheid
Angst
Werkstress
Levensgebeurtenissen
Keuzeproblemen
Relationele problemen
Terugkerende valkuilen
Trauma
Lichamelijke klachten
Psychis
Werkstress / loopbaanproblemen

Werk, de inhoud van werk en het wel of niet hebben van werk kan allerlei problemen opleveren. Iemand kan een burn-out krijgen, het langdurig werkloos zijn kan voor allerlei problemen en stress zorgen of het werk is niet meer leuk, uitdagend, je loopt steeds vast of er zijn andere loopbaanproblemen.

Burn-out
Tegenwoordig is iedereen ‘druk’: druk met werk, opleidingen, gezin, sporten, sociale contacten, hobby’s of vrijwilligerswerk. Soms wordt die druk zo groot dat je er lichamelijk moe van wordt, het gevoel hebt dat je weinig energie hebt, dat je moeite krijgt met slapen of dat je weerstand minder goed is dan normaal. Als dit speelt noemen we dat stress.

Als stress specifiek samenhangt met het werk en het feit dat je niet meer kunt genieten van je werk, je er geen plezier meer in hebt en je jezelf als het ware naar je werk ‘moet slepen’ en dit duurt al enige tijd zonder over te gaan kan er sprake zijn van burn-out klachten (werkstress).

Mensen kunnen om allerlei redenen burn-out raken. Soms is er te veel werk voor te weinig tijd, schiet het stellen van prioriteiten en ‘time-management’ te kort. Soms kan iemand niet goed nee zeggen tegen extra werk, of wil iemand liever geen nee zeggen uit angst niet aardig gevonden te worden, of uit angst ruzie te krijgen. Soms is iemand ook te trots om toe te geven dat het werk even wat te veel is.

De behandelingen bij Psychis kan zich specifiek op al deze aspecten richten. Als deze kenmerken ook buiten het werk voorkomen en voor problemen zorgen, is het ook mogelijk hier uitgebreider bij stil te staan. Een behandelingen die dan geschikt is, is in eerste instantie cognitieve gedragstherapie in combinatie met het leren van time-management, ontspanningstraining en zo nodig vergroten van assertiviteit. Als er terugkerende valkuilen of patronen te herkennen zijn, is het een opties dit aan te vullen met psychotherapie.

Langdurig werkloos
Ook langdurige werkloosheid kan voor de nodige stress zorgen. Er zijn vaak financiële zorgen, maar ook spanning voor het telkens opnieuw moeten solliciteren en de stress en teleurstelling van het regelmatig afgewezen worden. Iemand kan dan net even wat extra steun nodig hebben.

Langdurig werkloos zijn kan ook voor andere psychische klachten zorgen, zoals bijvoorbeeld somberheid of angstklachten, waardoor iemand in een cirkel komt waar hij alleen niet meer uit komt. Psychologische behandelingen kan dan zinvol zijn.

Loopbaanproblemen
Ten slotte kan het ook voorkomen dat mensen niet tevreden zijn over hun werk. Het is niet interessant of uitdagend (meer), ze komen niet hogerop terwijl ze dat wel willen, of ze raken steeds opnieuw in de problemen op het werk, zonder dat duidelijk is hoe dat alles nu komt. Soms is een paar gesprekken al voldoende om helder te krijgen wat er speelt, soms kan psychologisch onderzoek zinvol zijn om meer duidelijkheid te scheppen, bijvoorbeeld door een sterkte-zwakte analyse. Soms is het ook voldoende om in enkele gesprekken op een rij te zetten wat je nu eigenlijk wil en hoe je tot deze keuze gaat komen. Mocht er sprake zijn van terugkerende problemen in werk en op andere levensterreinen kan het zinvol zijn hier in een meer ontdekkende psychotherapie naar te kijken (zie terugkerende valkuilen).

Psychis  Praktijk voor psychologie, psychotherapie en psychodiagnostiek