Wie is psychis? Behandeling Problemen Psychologisch onderzoek Contact
Persoonlijkheidsonderzoek
Intelligentie-onderzoek
Neuropsychologisch ond.
Verslag / nabespreken
Kosten
Psychis
Persoonlijkheidsonderzoek

Als eerste is er een mogelijkheid tot een persoonlijkheidsonderzoek. In zon onderzoek wordt getracht een beschrijving te geven van je karakter met de sterke kanten en met mogelijk kanten die in de weg kunnen zitten. Met behulp van een dergelijk onderzoek is het mogelijk zicht te krijgen op jezelf en wordt er gekeken welke behandeling eventueel het beste bij je past.

Psychis  Praktijk voor psychologie, psychotherapie en psychodiagnostiek