Wie is psychis? Behandeling Problemen Psychologisch onderzoek Contact
Somberheid
Angst
Werkstress
Levensgebeurtenissen
Keuzeproblemen
Relationele problemen
Terugkerende valkuilen
Trauma
Lichamelijke klachten
Psychis
Terugkerende valkuilen

Iedereen loopt wel eens tegen lastige zaken aan in zijn of haar leven, maar soms komt het voor dat iemand een terugkerend patroon in zaken herkent. Zo kan er langdurig sprake zijn van klachten, waar ook soms na psychologische behandeling, moeilijk verandering in komt. Het gaat dan om terugkerende problemen, zoals altijd het gevoel hebben dat het glas half leeg is, een (langdurig) wisselende stemming hebben, niet tevreden zijn met jezelf of mensen in je omgeving, angsten dat jezelf of anderen wat kunnen overkomen, angst dat anderen je zullen verlaten, niet alleen kunnen zijn, moeite hebben met het aangaan of onderhouden van (intieme) relaties, snel in conflicten terechtkomen, wantrouwend staan ten opzichte van anderen, hoge eisen stellen aan jezelf, perfect willen zijn of het gevoel hebben te weinig controle te hebben op je eigen emoties of gedrag.

Als er van bovenstaande sprake is kan het zinvol zijn in een langdurende psychotherapie, bijvoorbeeld schematherapie hier naar te kijken. Als je bovenstaande herkent en als je hier graag verandering in wil, zal er door middel van psychologisch onderzoek gekeken worden welke schema’s op jou van toepassing zijn, zodat er een op maat gerichte behandeling kan worden geboden.

Psychis  Praktijk voor psychologie, psychotherapie en psychodiagnostiek