Wie is psychis? Behandeling Problemen Psychologisch onderzoek Contact
Somberheid
Angst
Werkstress
Levensgebeurtenissen
Keuzeproblemen
Relationele problemen
Terugkerende valkuilen
Trauma
Lichamelijke klachten
Psychis
Relationele- of gezinsproblemen

Binnen relaties kunnen verschillende problemen ontstaan. Zo kan één van beide partners het gevoel krijgen niet voldoende aandacht te krijgen, kan er twijfel zijn of iemand nog wel verder wil met de relatie, kunnen seksuele problemen een rol spelen, kan er veel ruzie zijn of kan er een derde in het spel zijn.

Ook grote levensgebeurtenissen/levensfaseproblemen zoals het verlies van een dierbare, pensionering, verlies van werk of een verhuizing kunnen z’n weerslag hebben op je relatie. Als je er dan niet met z’n tweeën uitkomt kan het helpen om in partner-relatietherapie te gaan. In de gesprekken kunnen beide partners hun wensen en verwachtingen over de relatie op een rij zetten en kijken of deze nog overeen te stemmen zijn. Ook kan het helpen om eens te kijken naar de manier waarop er wordt gecommuniceerd (praten met woorden, maar ook met blikken of een gebaar) in de relatie en te leren dit anders aan te pakken.

Soms kan er specifiek bij één van beide partners sprake zijn problemen in het vormen van relaties. Zo kan diegene bijvoorbeeld erg jaloers zijn, relaties niet goed onderhouden, moeite hebben om relaties aan te gaan, moeite hebben met intimiteit, bang zijn om verlaten te worden of bang zijn om alleen te zijn. Als hiervan sprake is kan het zinvol zijn om met diegene naast de partner-relatietherapie een individueel traject in te gaan, zoals beschreven onder terugkerende valkuilen.

Binnen gezinnen kunnen bovenstaande problemen zich eveneens voordoen. Dan kan het zinvol zijn de gesprekken uit te breiden met andere gezinsleden, zoals kinderen of ‘belangrijke anderen’ (bijvoorbeeld een oom/tante, grootouder of buren of goede vrienden die een belangrijke rol spelen in het gezin). We spreken dan van gezinstherapie. Specifiek voor gezinnen kan er ook sprake zijn van problemen in de opvoeding of moeite met het uit huis gaan van kinderen, scheiding en kinderen, scheiding en nieuwe partners of het samenvoegen van gezinnen na scheidingen (dit heet een samengesteld gezin). Soms spelen er zeer ernstige zaken zoals incest of mishandeling. Gesprekken met het gezin en zo nodig belangrijke anderen kunnen de ruimte bieden om uit te spreken hoe een ieder tegen de zaken aan kijkt en wat zijn of haar oplossing daarvoor is, om uiteindelijke hierin als gezin samen mee verder te kunnen.

Psychis  Praktijk voor psychologie, psychotherapie en psychodiagnostiek