Wie is psychis? Behandeling Problemen Psychologisch onderzoek Contact
Somberheid
Angst
Werkstress
Levensgebeurtenissen
Keuzeproblemen
Relationele problemen
Terugkerende valkuilen
Trauma
Lichamelijke klachten
Psychis
Levensgebeurtenissen / levensfaseproblemen

Grote levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een verhuizing, ander werk, keuze voor studie of baan (zie ook keuzeproblemen), pensionering, lichamelijk ziek worden, verlies van een dierbare, trouwen, het krijgen van kinderen, het uit huis gaan van kinderen, of een scheiding kunnen stress veroorzaken. Als deze gebeurtenissen zich specifiek voordoen in een bepaalde levensfase, noemen we dat levensfaseproblematiek.

Bij het ouder worden speelt rouw of verliesverwerking vaak een grote rol, er kan sprake zijn van verlies van dierbaren, lichamelijk functioneren (bijvoorbeeld minder goed kunnen lopen, zien, horen), werk of bepaalde sociale en maatschappelijke rollen (de rol als vader of als werknemer of de rol als ‘die sportieve en gezonde buurman of vrouw’).

Vragen over het doel van het leven, hoe iemand zijn leven heeft ingevuld, de (naderende) dood of angst voor de dood kunnen gaan spelen. Psychologische gesprekken kunnen het verdriet en de spanning wat verlichten en leren om te gaan met deze ingewikkelde problemen en vragen. Mocht er meer nodig blijken te zijn kan dit worden uitgebreid met een meer langdurende psychotherapie.

Nielske van de Zedde is gespecialiseerd in het werken met ouderen en het werken met mensen met problemen die samenhangen met ouderen worden.

Als de klachten en problemen die iemand heeft ook van invloed zijn op zijn of haar relaties, bijvoorbeeld met de partner of het gezin, kan het ook zinvol zijn om gezinsleden te betrekken in de therapie (zie relationele- en gezinsproblemen).

Psychis  Praktijk voor psychologie, psychotherapie en psychodiagnostiek