Wie is psychis? Behandeling Problemen Psychologisch onderzoek Contact
Persoonlijkheidsonderzoek
Intelligentie-onderzoek
Neuropsychologisch ond.
Verslag / nabespreken
Kosten
Psychis
Vastlegging en nabespreking

De kosten van psychologisch onderzoek zullen per onderzoek verschillen, afhankelijk van de duur en de grootte van het onderzoek. Deze prijzen worden van te voren doorgenomen en vastgelegd met degene die het onderzoek aanvraagt.

Onderzoek in het kader van behandeling of klachten wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts of een (bedrijfs)arts nodig. Wel gelden hiervoor dezelfde eigen bijdragen als voor psychologische behandeling en psychotherapie.

Psychis  Praktijk voor psychologie, psychotherapie en psychodiagnostiek