Wie is psychis? Behandeling Problemen Psychologisch onderzoek Contact
Wat kan je verwachten?
Soorten behandeling
Een intake, hoe gaat dat?
Handige links
Vergoedingen
Aanmelding
Psychis
Vergoedingen

Psychotherapeutische behandeling wordt in principe volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Praktijk psychis heeft voor 2023 geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de kosten voor je behandeling voorschiet en later zelf declareert bij je zorgverzekeraar. Hoeveel je van je zorgverzekeraar vergoed krijgt, bepaalt je zorgverzekering. Vanaf 2022 worden behandelingen vergoed volgens het Zorg Prestatie Model, waarin per sessie gedeclareerd wordt. Je krijgt vanuit de praktijk éénmaal per maand een factuur voor de sessies van de afgelopen maand, die je daarna indient bij je zorgverzekeraar. Van deze rekening krijg je 60-100% vergoed, afhankelijk van je type polis (restitutie of natura) en je zorgverzekeraar. Informeer bij je zorgverzekeraar hoeveel je vergoed krijgt. Voor psychotherapie geldt een wettelijk eigen risico van 385 euro. Daarnaast kan je een aanvullend vrijwillig eigen risico hebben afgesloten, dat wordt eveneens in rekening gebracht.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een zorgverzekeraar heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig voor Specialistische GGZ.

De kosten voor een ‘no show’ worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Wanneer je voor een afspraak verhinderd bent, dien je deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Zo niet, dan ontvang je een rekening van € 60,-.

Het is mogelijk om je behandeling zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn € 125,- conform NZA-tarief voor onverzekerde zorg.

Psychis  Praktijk voor psychologie, psychotherapie en psychodiagnostiek